საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებისა და გამოწვევების ანალიზი – GSAC

საფრანგეთის, როგორც ზესახელმწიფოს, თავდაცვის პოლიტიკა: ამბიციები და გამოწვევები  –  ომარ ბეგოიძე

საქართველოს დემოკრატიის ბუნდოვანი მომავალი – ლუის ნავარო [ENG]

საქართველოს საგარეო პოლიტიკა – გია ჯაფარიძე