საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი ათათურქის ლიდერობის პროექტის ფარგლებში (GSAC) აცხადებს მიღებას სასწავლო პროგრამაზე „ეროვნული უსაფრთხოება და მედია კომუნიკაციები“. პროგრამა განკუთვნილია საჯარო მოხელეების, ახალგაზრდა მკვლევარებისა და ჟურნალისტებისთვის. სასწავლო კურსებს წარუძღვებიან ცნობილი და გამოცდილი ქართველი სპეციალისტები, პროფესორები და ექსპერტები.
სასწავლო კურსი არის უფასო. კურსთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს ფარავს საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი (GSAC) თურქეთის კოორდინაციისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (TIKA) მხარდაჭერით.
პროგრამა შედგება ორი კომპონენტისგან: პირველი კომპონენტი მოიცავს ეროვნულ უსაფრთხოებასა და დიპლომატიას და ხოლო მეორე ნაწილი მოიცავს მედია და საინფორმაციო ტექნოლოგიებს. თეორიულ ნაწილთან ერთად აღნიშნული კურსი მოიცავს პრაქტიკულ ნაწილსაც.

პროგრამის მსმენელები მიიღებენ თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას შემდეგი მიმართულებებით:

• სტრატეგია და უსაფრთხოება;
• დიპლომატიის ხელოვნება;
• საერთაშორისო ურთიერთობები;
• ევროკავშირი და ნატო;
• საჯარო პოლიტიკის ანალიზი;
• რეგიონალური პოლიტიკა;
• ომები და კონფლიქტების ანალიზი;
• უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიული და საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმები;
• პოლიტიკური ისტორია და იდეოლოგია;
• ინფორმაციული ომები და ინფორმაციული უსაფრთხოება;
• საჯარო კომუნიკაციის პრინციპები და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
• მედიისა და პრესის ფუნქცია, როლი და პასუხისმგებლობა დემოკრატიულ საზოგადოებაში;
• საკვანძო ინსტიტუციები და ინფორმაციის მოპოვების მექანიზმები და წყაროები;
• „ახალი მედია“ და თანამედროვე ჟურნალისტიკაში არსებული ტენდენციები;

პროგრამა დაიწყება 2017 წლის მაისიდან. მისი ხანგრძლივობა არის ერთი წელი.
ლექციები გაიმართება საღამოს, სამუშაო საათების შემდეგ, 1900-2100 სთ., კვირაში ორჯერ.
პროგრამის მონაწილეები მიიღებიან გასაუბრების შედეგად. კურსის წარმატებით დახურვის შემდეგ მონაწილეები მიიღებენ საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის სერტიფიკატს.

გთხოვთ გადმოგზავნოთ თქვენი რეზიუმე მითითებულ მისამართზე: info@gsac.ge
საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2017 წლის 16 მაისი, 18:00 სთ.