დამფუძნებლები

გიორგი რუხაძე
დამფუძნებელი, ევროპული კვლევების დირექტორი

 

გიორგი რუხაძე არის საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი და ევროპული კვლევების დირექტორი. 15 წლიანი გამოცდილებით მასმედიაში, საერთაშორისო ურთიერთობებსა და ევროპულ პოლიტიკაში, გიორგი არის არაერთი ბლოგისა თუ ანალიტიკური სტატიის ავტორი. (2004-2007) წლებში ის იყო უცხოეთის ახალი ამბების მთავარი რედაქტორი ტელეკომპანია იმედში. (2008-2013) წლებში მას ებარა საქართველოს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საერთაშორისო მდივნის პოსტი, სადაც პასუხისმგებელი იყო პარტიის საგარეო პოლიტიკასა და საერთაშორისო ურთიერთობებზე. 2012 წლიდან ის არის ბრიუსელში დაფუძნებული ევროპული ქრისტიანული მოძრაობის (ECPM) მმართველი საბჭოს წევრი და არჩეული ვიცე-პრეზიდენტი. გიორგი რუხაძე არის მოწვეული პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010 წლიდან. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში (თბილისის შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სახელმწიფო ინსტიტუტი 1992-1997) და პოსტ-სამაგისტრო დიპლომი ბრიტანეთმცოდნეობაში (ჩრდილოეთ ლონდონის უნივერსიტეტი 2001-2002).