GSAC

Front PageFront Page

იხილეთ, GSAC-ის აღმასრულებელი საბჭოს წევრის, ელჩი ვალერი ჩეჩელაშვილის ინტერვიუ – რუსეთ-უკრაინის ომის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების შეფასება

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *