GSAC

Საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი გთავაზობთ ყოველკვირეული ვლოგების სერიას. პირველებმა Მოისმინეთ, სფეროს ექსპერტებისგან, მოკლე და ამომწურავი შეფასება მიმდინარე აქტუალური მოვლენებისა და გამოწვევების შესახებ. იხილეთ, GSAC-ის ექსპერტის, სერგო ჩიხლაძის შეფასება ვაქცინაციაზე, როგორც პანდემიის დასრულების ბერკეტზე.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *