„ქალები ეროვნულ უსაფრთხოებაში“
Без категорії

„ქალები ეროვნულ უსაფრთხოებაში“

პროექტი „ქალები ეროვნულ უსაფრთხოებაში“ მოიცავს ექვს თვიან სასწავლო კურსს, რომელიც შედგება თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობებისგან და  განკუთვნილია ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეებისა და  ახალგაზრდა მკლევარებისთვის. პროექტის ფარგლებში მონაწილეებისთვის გათვალისწინებულია სპეციალურად შემუშავებული მენტორობის პროგრამა, ...

Read more