„ქალები ეროვნულ უსაფრთხოებაში“

პროექტი „ქალები ეროვნულ უსაფრთხოებაში“ მოიცავს ექვს თვიან სასწავლო კურსს, რომელიც შედგება თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობებისგან და  განკუთვნილია ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეებისა და  ახალგაზრდა მკლევარებისთვის. პროექტის ფარგლებში მონაწილეებისთვის გათვალისწინებულია სპეციალურად შემუშავებული მენტორობის პროგრამა, რომელსაც წარუძღვებიან ეროვნულ უსაფრთხოების სფეროში სტრატეგიულ დონეზე მომუშავე ყოფილი და ამჟამინდელი ქალი სპეციალისტები. სასწავლო კურსს, რომელიც 6 თვიანია,  წარუძღვებიან სფეროს ქართველი …

„ქალები ეროვნულ უსაფრთხოებაში“ Read More »