ვიდეო

Video Thumbnail
Video Thumbnail

სიახლეები

ჩვენი გუნდი

საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი (GSAC) არის დამოუკიდებელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს კვლევების, ანალიზის, ახალგაზრდა ლიდერების მომზადების და სხვადასხვა აქტივობების გზით, შექმნას ანალიტიკური და სადისკუსიო პლატფორმა საქართველოსთან დაკავშირებული სხვადასხვა პოლიტიკური საკითხების (სტრატეგიული, საგარეო და საშინაო) და გადაწყვეტილებების შესაფასებლად. ჩვენს ცენტრს აქვს საუკეთესო მეცნიერების და პრაქტიკოსების მოზიდვისა და დაინტერესების გამოცდილება, რომლებიც სხვადასხვა პროგრამებს ხელმძღვანელობენ. GSAC-ის დამფუძნებლებსა და თანამშრომლებს მნიშნელოვანი პოზიციები უკავიათ საქართველოს სახელმწიფო და კერძო სექტორებში. გამომდინარე აქედან, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა დავაკვირდეთ სახელმწიფო პოლიტიკის შექმნისა და განხორციელების ყველა ეტაპს და შესაბამისი შეფასება მოვახდინოთ.

მენტორები