GSAC

Front PageFront Page

“ქალთა ჩართულობის ხელშეწყობა ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში” – “საქართველოს პირველი არხის” სიუჟეტი

გაეცანით “საქართველოს პირველი არხის” სიუჟეტს ჩვენი პროექტის: “ქალთა ჩართულობის ხელშეწყობა ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში” , შესახებ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *